Tìm kiếm
Tải lên
Sửa đổi/Xóa

flag more
language Engilsh
language 中文
language 한국어
language Deutsch
language 日本語
language Русский
language Español
language Français
language Italiano
language Português
language polski
language Tiếng Việt
menu
menu_close
Tham gia

Tìm kiếm
Tải lên
Sửa đổi/Xóa

menu_language Engilsh
menu_language 中文
menu_language 한국어
menu_language Deutsch
menu_language 日本語
menu_language Русский
menu_language Español
menu_language Français
menu_language Italiano
menu_language Português
menu_language polski
menu_language Tiếng Việt
IC Agent Electronics Ins / FW82801EB Danh sách bán hàng
IC Agent Electronics Ins
USA
E-mail
Kevin@ic-agent.com
Địa chỉ
Rm 18,LongXin RD.Quanwan District HongKong
Điện thoại
00852-95609418 ,00852-95605761
Số phần MFG Bảng dữliệu Sự miêu tả Q'ty Mã hóa dữ liệu Vị trí Ngày reg RFQ
FW82801EB Intel BGA 18000 2016+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB PB-FREE ROSH&New 20000 2016+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB INTEL 00+ 10335 2012+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB Intel BGA 25800 2012+ INSTCOK 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB N/A Originalnew 35000 2012+ INSTOCK 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB INTEL BGA 24800 2012+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB Intel BGA 16650 2012+ INSTOCK 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB VIA BGA 10 2012+ INSTOCK 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB INTEL OriginalNew 42000 2012+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB PB-FREE ROSH&New 24500 2012+ Instock 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry
FW82801EB BGA INTEL 24500 2012+(RoHs Instockpart 24-07-14
Cuộc điều tra
Inquiry