Tìm kiếm
Tải lên
Sửa đổi/Xóa

flag more
language Engilsh
language 中文
language 한국어
language Deutsch
language 日本語
language Русский
language Español
language Français
language Italiano
language Português
language polski
language Tiếng Việt
menu
menu_close
Tham gia

Tìm kiếm
Tải lên
Sửa đổi/Xóa

menu_language Engilsh
menu_language 中文
menu_language 한국어
menu_language Deutsch
menu_language 日本語
menu_language Русский
menu_language Español
menu_language Français
menu_language Italiano
menu_language Português
menu_language polski
menu_language Tiếng Việt
Hong Da Electronics Co.LTD / 414 Danh sách bán hàng
Hong Da Electronics Co.LTD
USA
E-mail
brenda@hongda-ic.com
Địa chỉ
Stock addres:1:brenda@hongda-ic.com 55 Lexington Avenue, 10th Floor, New York USA Stock address2:FLAT/RM D 2/F 275 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT , HONG KONG
Điện thoại
00852-31746463 00852-31746463
Số phần MFG Bảng dữliệu Sự miêu tả Q'ty Mã hóa dữ liệu Vị trí Ngày reg RFQ
414 Adafruit I ELECTROLUMINESC PNL 20X15CM AQUA 56280 2022 In.USA.Stock 24-06-18
Cuộc điều tra
Inquiry
414 Switchcraf CONNPLUGTWINSTEREO6.35MM 45120 2020 In.USA.Stock 24-06-18
Cuộc điều tra
Inquiry
414 AdafruitIn ELECTROLUMINESCPNL20X15CMAQUA 59850 2020 In.USA.Stock 24-06-18
Cuộc điều tra
Inquiry
414 SwanstromT CUTTEROVALSLIMFULLFLSH 59850 2020 In.USA.Stock 24-06-18
Cuộc điều tra
Inquiry
414 ebm-papstI FANAXIAL40X20MM24VDCWIRE 59850 2020 24-06-18
Cuộc điều tra
Inquiry